Hjärt och kärlsjukdomar

  Åderförfettning, åderförkalkning eller ateroskleros orsakas av inflammatoriska härdar(plack) i kärlväggen. Det finns ingen exakt förklaring till varför denna inflammation uppstår, men att genetiska(ateroskleros är t.ex åtta gånger vanligare i Sverige än i Japan) och livstillsmässiga(rökning, stress, bukfetma, diabetes) orsaker spelar in är helt klart. Om kroppens eget inflammatoriska system inte kan bromsa upp inflammationen kan placken bli sköra och instabila. De kan då spricka med en kärlkatastrof t.ex hjärtinfarkt som följd. Hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist som uppstår när en blodpropp plötsligt bildas i något av hjärtats kranskärl. När en spricka uppstår i placket bildas snabbt en klump koagulerat blod. När klumpen växer till en propp som täpper till blodkärlet, avbryts blodets genomströmning.

Även kärlkramp, angina pectoris, orsakas av åderförfettning i hjärtats kranskärl och innebär en nedsättning av blodflödet till hjärtat. Detta resulterar i bröstsmärta, men ger oftast ingen bestående hjärtmuskelskada. Men grundorsaken till kärlkramp och hjärtinfarkt är densamma, det vill säga en blodpropp. Skillnaden är att vid kärlkramp orsakar inte blodproppen så uttalad nedsättning av blodflödet och orsakar inte någon bestående vävnadsskada.
Man kan beskriva kärlkramp som ett förstadium till hjärtinfarkt. En del patienter med kärlkramp utvecklar senare hjärtinfarkt.

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste enskilda dödsorsaken för kvinnor, dock ser bilden för kvinnor lite olika ut. Kvinnors hjärtan är i förhållande till kroppsvolymen mindre och lättare, samt att kvinnor har smalare kärl än män. Hos kvinnor finns placket längs hela kärlväggen, medan det hos män är mer samlat på en plats. Systemet för blodets koagulering skiljer också lite mellan män och kvinnor. Dock söker kvinnor vård senare, samt tar ofta inte symptomen på lika stort allvar.

Under senare år har man även börjat se en koppling mellan hjärt-kärlsjukdomar och olika former av cancer.