Forskning

Insamlingsstiftelsen Svenska Hjärtvaccinfonden arbetar för att motverka och framförallt förebygga hjärt och kärl-sjukdomar.Hjärt och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige och nära 50% av alla dödsfall beror på just detta.
Med anledning av vikten av detta problem grundades stiftelsen Svenska hjärtvaccinfonden 2010 och bedriver nu forskning på flera sjukhus i landet.. Forskningen är inriktad på att förebygga och motverka uppkomsten av dessa sjukdomar och det är något som unikt bedrivs på uppdrag av oss. Detta sker just nu främst vid Linköpings Universitetsjukhus och Jönköpings Länsjukhus.Hittills har Svenska Hjärtvaccinfonden stöttat forskning kring signalsubstanser och biomarkörer hos friska personer, patienter med ateroskleros och patienter med akut hjärtinfarkt för att se vilka korrelationer som finns och vad som kan förebygga hjärt och kärlsjukdomar.
Nu har det även tillkommit ett projekt kring sambandet mellan hjärt och kärlsjukdomar samt kolorektal cancer. Man kan idag se ett samband mellan de biomarkörer som finns för att diagnosera hjärt och kärlsjukdomar och de som finns för att diagnosera kolorektal cancer.
Kolorektal cancer projektet är ett samarbete mellan Länsjukhuset Ryhov och Hälsohögskolan Jönköping samt universitetet i Linköping. Vidare kommer ett samarbete att ske med Jonny Nijm, överläkare, Klinisk Fysiologi, Länsjukhuset Ryhov, Robert Geffers vid Helmholtz centre for Infection Research, Braunsweig, Tyskland och Lars Engstrand vid Clinical genomics Facility, SciLife Lab, Stockholm inom olika kolorektal cancer releaterade projekt.
Svenska Hjärtvaccinfonden kommer nu även att stötta detta projekt ekonomiskt, förutom de tidigare projekt vi sedan tidigare stöttar.Pågående projekt

Jan Dimberg
Docent i molekylärbiologi vid Hälsohögskolan Jönköping och verksam vid Medicinsk diagnostik, Länssjukhuset Ryhov Jönköping.
Bedriver translationellkolorektal cancerforskning i syfte att finna prognostiska biomarkörer som kan ge information om riskindivider, tumörprogression och val av behandlingsstrategier.
Uttrycksmönstret och nivåer av olika former av cytokiner och kemokiner i patienttumörer och blodserum samt genetisk variaton är exempel på områden som studeras.

 

Wagsater_Dick

Dick Wågsäter
Biträdande professor i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Linköpings Universitet. Bedriver translationell forskning inom hjärta/kärl och kolorektalcancer för att studera molekylära inflammatoriska mekanismer och finna prognostiska biomarkörer.

 

Johnny Nijm
MD, PhD, Överläkare, Specialist i Kardiologi, Internmedicin och Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Bedriver forskning inom inflammation; immunologiskt svar och kardiovaskulär sjukdom ur både molekylärbiologisk och kliniskt perspektiv i både prognos och behandlingssyfte.

 

andreas_matussek_jw_140224_018

Andreas Matussek
Docent i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings Universitet, överläkare, verksamhetschef laboratoriemedicin, Region Jönköpings län.
Bedriver translationell forskning med focus på klinisk mikrobiologi och kolorektal cancer. Forskningen syftar till att minimera sjukvårdsrelaterade infektioner, optimera behandling, förbättra kliniska resultat och patientsäkerhet.

 

roland_andersson_1601_02

Roland E Andersson
MD, PhD, Docent, Adjungerad lektor vid Linköpings Universitet
Överläkare vid Kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov.
Min forskning är främst inriktad på klinisk diagnostik och epidemiologi vid appendicit. Andra forskningsområden rör cancerutveckling och fertilitetspåverkan vid inflammatorisk tarmsjukdom, epidemiologi vid necrotiserandeenterocolit, cancerrisk hos patienter som vårdats för divertikulit samt utveckling av nya metoder för kirurgisk behandling av pilonidalsinus.

 

Renate Slind Olsen
Biomedicinsk analytiker och MSc inom medicinsk biologi.
Doktorrand med forskningsbakgrund inom mikrobiologi.
Min forskning är inriktad inom klinisk och molekylär forskning vid kolorektal cancer. Doktorrand projektets syfte är att studera molekylära inflammatoriska mekanismer och hitta prognostiska biomarkörer för kolorektal cancer. Därutöver skall kliniska kopplingar samt gemensamma biomarkörer för kolorektal cancer och kardiovaskulärasjukdomar studeras.

Report on the progression of our colorectal cancer (CRC) vs. cardiovascular disease (CVD) projectWe have started to extract information regarding whether or not our colorectal cancer (CRC) patients have an underlying cardiovascular disease (CVD) before or after CRC surgery. Also, we have included data on other diseases such as diabetes, other malignancies, psoriasis, rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, among others. Renate has also updated together with Roland E. Andersson our database regarding follow-up of our CRC patients. We have now collected biopsies and samples from 442 patients and we are still adding new CRC patients every week thanks to our colleagues at the department of Surgery, Ryhov County Hospital, Jönköping.
Right now, our PhD student, Renate S. Olsen, is going through the data as well as analysing it. Renate is also going to have her half-time seminary at the University of Linköping this spring, and there the first data will be presented.
Renate and her supervisors Johnny Nijm and Roland E. Anderssonis now collecting information regarding Body Mass Index (BMI) among our CRC patients that might be of importance for analysis of a new possible biomarker for stage II CRC. This marker has also been suggested in the literature as a possible biomarker for certain types of CVD. Renate has written a manuscript regarding this marker. She also has another manuscript under review in an international journal and we hope it soon will be published. She is also working on her third manuscript.
Furthermore, we have bought ELISA kits for analysis of 4 more markers and Renate will finish the analysis during spring and summer 2015. These markers have been described separately for CRC and CVD and we will put our results in correlation to our database to look for possible correlations between CRC and CVD.We are grateful for the contributions from Hjärtvaccinfonden and we hope that our collaboration will gather new insight into CRC and CVD.Yours sincerely,
Renate S. Olsen