Stöd oss

  50 000 män och kvinnor drabbas varje år!

Ge deras hjärtan ditt stöd!

Vårt mål är att dela ut 4 miljoner per år till forskningen.
Forskningen bedrivs idag främst vid Linköpings Universitetsjukhus och Jönköpings Länsjukhus.

För att kunna klara detta behöver vi ditt stöd!

Som ett litet tack för ditt stöd erhåller du fina vykort enligt följande:

3 st vykort 195:-
3 st vykort 245:-
3 st vykort 295:- och uppåt!

eller anteckningsblock

1 st 195:-
1 st 245:-
1 st 295:- och uppåt!

195:- är undre gränsen men det finns förstås ingen övre gräns. Maila vilken stödsumma som passa dig bäst till info@hjärtvaccinfonden.se.

I särskilda fall kan vi även skicka ett fint signerat diplom.

Plusgirokonto 417 63 00-4