Om Hjärtvaccinfonden

  Hjärt och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärden idag. Ungefär 50.000 svenskar insjuknar varje år och ca: 50% av alla dödsfall kan kopplas till kärlsjukdomar.

Utdrag ur stadgarna:

- Stiftelsen Svenska Hjärtvaccinfonden grundades 2010 på initiativ av Jonny Nijm, MD;PhD, överläkare Peter Blomstrand, MD; PhD, avdelningen för Klinisk fysiologi, Jönköpings Länsjukhus. Lena Johansson, MD; PhD professor, överläkare hjärtcentrum Universitetsjukhuset i Linköping.

- Stiftelsens ändamål är att understödja forskning vars mål är att uppvisa orsak av och förebygga hjärt och kärlsjukdomar (primär prevention) .

- Stiftelsens styrelse har sitt säte i Linköping.

- Räkenskaper och stryrelsens förvaltning skall granskas av auktoriserad revisor. Revisorn har att avge revisionsberättelse före 31/3:e varje år.

- Stiftelsen skall stå under tillsyn av länsstyrelsen enligt lagen om (1929:116) om tillsyn av stiftelser.

- Om stiftelsen skulle upplösas skall behållningen tillfalla Länsjukhuset i Jönköping, att användas till forskning för att förebygga, bota eller lindra hjärtsjukdomar.